Zarząd

Prezes Zarządu
mgr inż.Janusz Skusiewicz

 

Wiceprezes Zarządu
Główny Księgowy
mgr Barbara Matczak