Członkowie

Spółdzielnia zrzesza 106 członków. Udział członkowski wynosi 400 zł.                                                                                                                                   

Rada Nadzorcza działa w 5 osobowym składzie.

Dzięki bezpośredniemu kontaktowi działaczy ze sklepami, członkowie komitetów czują się współgospodarzami placówek,

pomagają przy wykladaniu towaru, pełnią dyżury.  Wszystkie te działania świadczą o dobrej współpracy działaczy ze Spółdzielnią

oraz o tym, że więzy spółdzielcze są podtrzymywane i kontynuowane.