Członkowie

Spółdzielnia zrzesza 131 członków. Udział członkowski wynosi 400 zł.                                                                                                                                   

Rada Nadzorcza działa w 5 osobowym składzie.

W Spółdzielni działa 6 komitetów członkowskich, obejmujących nadzorem społecznym wszystkie placówki handlowe.

Dzięki bezpośredniemu kontaktowi działaczy ze sklepami, członkowie komitetów czują się współgospodarzami placówek,

pomagają przy wykladaniu towaru, pełnią dyżury.  Wszystkie te działania świadczą o dobrej współpracy działaczy ze Spółdzielnią

oraz o tym, że więzy spółdzielcze są podtrzymywane i kontynuowane.

Stałą formą działalności samorządowej są cykliczne spotkania Koła Spółdzielczyń.

W ramach prężnie działającego Koła przy ulicy Kościelnej zorganizowano między innymi: spotkanie wigilijne, Dzień Matki, Dzień Kobiet.