Członkowie

Spółdzielnia zrzesza 85 członków. Udział członkowski wynosi 400 zł.                                                                                                                                   

Rada Nadzorcza działa w 5 osobowym składzie.