Członkowie

Spółdzielnia zrzesza 142 członków. Udział członkowski wynosi 400 zł.                                                                                                                                   

Rada Nadzorcza działa w 5 osobowym składzie.

W Spółdzielni działa 12 komitetów członkowskich, obejmujących nadzorem społecznym wszystkie placówki handlowe.

Dzięki bezpośredniemu kontaktowi działaczy ze sklepami, członkowie komitetów czują się współgospodarzami placówek,

pomagają przy wykladaniu towaru, pełnią dyżury.  Wszystkie te działania świadczą o dobrej współpracy działaczy ze Spółdzielnią

oraz o tym, że więzy spółdzielcze są podtrzymywane i kontynuowane.

Stałą formą działalności samorządowej są cykliczne spotkania Koła Spółdzielczyń.

W ramach prężnie działającego Koła przy ulicy Kościelnej zorganizowano między innymi: spotkanie wigilijne, Dzień Matki, Dzień Kobiet.