Kontakt

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Łodzi
ul. Kościelna 6
91-437 Łódź

NIP: 724-000-36-97
REGON: 001010035

Telefon: 517-242-204

 

Sekretariat
Godziny pracy
Pn-Pt  7:00-15:00
Tel.  517-242-204
 
Dział Handlow-Kadrowy
Godziny pracy
Pn-Pt   7:00-15:00
  Tel.   517-242-099
        517-242-356
517-243-044
517-242-159
FAX    42 616-04-64
 
 
Główny Księgowy
Tel. 517-242-433
 e.biela@spolem.info
Dział Finansowo-Księgowy
Godziny pracy
Pn -Pt  7:00-15:00
   Tel. 517-242-130
517-242-410
517-242-188
517-242-376
517-242-118

  faktury@spolem.info

Dział Administracji
Godziny pracy
Pn -Pt   7:00-15:00
Tel. 601-393-623
517-242-097

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Łodzi, Kościelna 6, 91-437 Łódź.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Łodzi, Kościelna 6, 91-437 Łódź; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego sekretariat@spolem.info

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod1@protonmail.com