Aktualności

Zatrudnimy pracowników

dodano: 2019-12-09

Zatrudnimy pracowników na stanowiska sprzedawców i kierowników sklepów  ze znajomością obsługi kas fisklanych.

Kontakt:
Dział Handlowo-Kadrowy
Tel. 42 616-04-64
       517-242-159
       517-242-441
 
 

            W związku z prowadzoną rekrutacją informujemy, że:

 

            Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

            1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Łodzi, ul Kościelna 6,

            2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod1@protonmail.com,

            3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

            4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji – maksymalnie przez okres 1 roku.

            5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

            6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

            7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne